SOWA EFS (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) do obsługi wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

WOD2021 (Wnioski o dofinansowanie) do obsługi wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SL2021 (Centralny System Teleinformatyczny) do rozliczania projektów.

Instrukcja użytkownika SL2021

Instrukcja użytkownika SL2021

Instrukcja użytkownika SL2021

Instrukcja użytkownika SL2021

Instrukcja Użytkownika SL2021

Instrukcja użytkownika SL2021

Instrukcja beneficjenta SL2021

Instrukcja użytkownika SL2021

Instrukcja użytkownika SOWA EFS

Instrukcja użytkownika Systemu Monitorowania EFS

Instrukcja użytkownika WOD2021

Wykaz pojęć i definicji programu Fundusze Euroipejskie dla Warmii i Mazur