Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci. Są to specjaliści w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. 

Wybór ekspertów
Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji. Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza instytucja organizująca nabór.

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów. Zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

Poniżej lista kandydatów na ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

 • Data obowiązywania od 20.09.2023 | xls (129 kB) |

  Poprzednie wersje dokumentu

  Opis ostatniej wersji: Aktualizacja
  Historia zmian:
  Obowiązuje od 2023-08-22 do 2023-09-19 Aktualizacja

  Obowiązuje od 2023-07-25 do 2023-08-21 Aktualizacja

  Obowiązuje od 2023-05-22 do 2023-07-24 Aktualizacja

  Obowiązuje od 2023-05-12 do 2023-05-21 Aktualizacja

  Obowiązuje od 2023-03-31 do 2023-05-11 Aktualizacja

  Obowiązuje od 2023-02-21 do 2023-03-30 Aktualizacja

  Obowiązuje od 2022-11-28 do 2024-02-20

Nabory na ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027