Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Pracownicy Biura Projektów Kształcenia Ogólnego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dla zainteresowanych wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, dotyczące działania 6.4 Edukacja zawodowa.

W trakcie spotkania omówione zostaną główne założenia konkursów.

Na spotkanie zapraszamy osoby reprezentujące:

  • instytucje nauki i edukacji,
  • administrację publiczną,
  • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
  • przedsiębiorstwa,
  • służby publiczne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów.

Termin spotkania: 14 czerwca 2023 r. w godzinach 9:45–12:30

Miejsce spotkania: sala sesyjna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pok. 420, ul. Emilii Plater 1

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 12 czerwca 2023 r. do godziny 12:30

Ilość miejsc ograniczona. 

Potwierdzenie mejlowe uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Więcej informacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

tel.: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, 89 512 54 89

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Prezentacje ze spotkania

Spotkanie informacyjne – załączniki