Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 6.2 Edukacja przedszkolna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027.
Wnioski należy składać w terminie od 10 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS).

Dofinansowanie projektu można otrzymać na:

  • tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na obszarach deficytowych,
  • zwiększenie atrakcyjności edukacji przedszkolnej.

Nabór nr FEWM.06.02-IZ.00-001/23 – regulamin wyboru projektów, kryteria wyboru projektów i załączniki znajdują się na stronie naboru