Kryteria wyboru projektów dla priorytetu 1

Kryteria wyboru projektów dla priorytetu 5

Kryteria wyboru projektów dla priorytetu 6

Kryteria wyboru projektów dla priorytetu 7

Kryteria wyboru projektów dla priorytetu 9

Kryteria wyboru projektów dla priorytetu 13

Kryteria wyboru projektów dla priorytetu 14