SOWA EFS (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) dla Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021–2027.

WOD2021 (Wnioski o dofinansowanie) do obsługi wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało stronę internetową, na której są załączane multimedialne instrukcje. Instrukcje są interaktywne i symulują aktywność użytkownika w systemie. Podzielone są na aplikacje, a w ramach każdej aplikacji na kategorie i grupy tematyczne.


Więcej instrukcji do systemów teleinformatycznych można znaleźć na naszej stronie w zakładce Poradniki.

Instrukcje użytkownika