Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021–2027 

Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 

Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027

Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 

Pozostałe wytyczne oraz dokumenty na stronie ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

Pakiet rozporządzeń polityki spójności na lata 2021–2027

Rozporządzenia