Webinar: Jak aplikować do Platformy Startowej - Wschodni Akcelerator Biznesu 2 | 27.02.2024 10:00

Wypełnij formularz zgłoszeniowy | Webinar: Jak aplikować do Platformy Startowej - Wschodni Akcelerator Biznesu 2 | 27.02.2024 10:00
Specjalne potrzeby
(jeżeli kod jest nieczytelny to kliknij w obrazek aby odświeżyć)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna