Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Zapoznaj się z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021–2027 w zakresie informacji i promocji.

Sprawdź również wszystkie obowiązki informacyjno-promocyjne, które musisz spełnić.