13 maja 2024 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę wniosków po zakończonym etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach KOP dla naboru nr FEWM.06.01-IZ.00-001/24 z działania 6.1 Kompetencje dla regionu.