Aktualizacja w regulaminie naboru Edukacja przez całe życie

13 maja 2024 r. w naborze nr FEWM.06.05-IZ.00-001/24 Edukacja przez całe życie zaktualizowaliśmy regulamin naboru. W rozdziale 1, podrozdziale 1.1 pkt 3 zmieniona została data Szczegółowego opisu priorytetów – z 27 lutego 2024 r. na aktualną,16 kwietnia 2024 r.