Od 26 czerwca do 15 lipca 2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w naborze Mobilność miejska (nabór nr FEWM.03.01-IZ.00-001/24).

Dofinansowanie można uzyskać na przygotowanie planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) przez podmioty zaangażowane w zarządzanie miejską polityką transportową.

Sposób naboru: konkurencyjny, dla projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

Sprawdź, jak ubiegać się o dofinansowanie, przeczytaj regulamin naboru.