2 kwietnia 2024r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie w ramach prac Komisji Oceny Projektów dla naboru nr FEWM.06.04-IZ.00-001/23.

W załączeniu: