Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 6.03 Edukacja ogólnokształcąca, ogłaszanego z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027.

W trakcie spotkania omówione zostaną główne założenia konkursu, zasady finansowania, zasady równościowe w ramach funduszy unijnych oraz wniosek w SOWA EFS+.

Przewidziany do wsparcia typ projektu w konkursie to typ 1 Realizacja programów rozwojowych szkół, placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Na spotkanie zapraszamy:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • MŚP,
  • stowarzyszenia
  • fundacje
  • przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Termin spotkania: 9 kwietnia 2024 r. w godzinach 10:00–14:00
Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. E. Plater 1, sala 420

 Warunkiem uczestnictwa jest:

  • Wypełnienie i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego do 5.04.2024 r. 
  • Potwierdzenie dotyczące zakwalifikowania się na spotkanie zostanie rozesłane po zakończonej rekrutacji na wskazane w formularzach adresy e-mail.

Liczba miejsc ograniczona. 
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami – prosimy, poinformuj nas o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
tel.: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, 89 512 54 89
e-mail: pife.olsztyn@warmia.mazury.pl

Agenda

  • Data obowiązywania od 28.03.2024 | doc (32 kB)

Prezentacje