Przygotowanie wniosku o płatność projektu współfinansowanego z EFS+ w ramach FEWiM 2021-2027 w systemie SL2021

Zapraszamy na bezpłatne dwudniowe szkolenie adresowane do potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM 2021–2027).

Temat szkolenia: Przygotowanie wniosku o płatność projektu współfinansowanego z EFS+ w ramach FEWiM 2021-2027 w systemie SL2021

Podczas szkolenia m.in. omówiony zostanie i przeanalizowany w systemie przez trenera krok po kroku każdy punkt/moduł wniosku o płatność.
Szkolenie poprowadzi Krystian Przygodzki.

Termin i czas trwania szkolenia: 4-5 marca 2024 r. w godz. 8.30–15.00

Miejsce szkolenia: Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn

Warunki uczestnictwa:
•    Wypełnienie i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego
•    Potwierdzenie e-mail od realizatora szkolenia dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie
•    Liczba miejsc ograniczona


Zgłoś nieobecność:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji
e-mail: funduszeeuropejskie@warmia.mazury.pl

Agenda

  • Data obowiązywania od 04.03.2024 | pdf (147 kB)