29 maja 2023 r. zaktualizowaliśmy Harmonogram naborów wniosków. 
Na grudzień 2023 r. został zaplanowany nowy nabór (działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna), pozostałe zmiany dotyczą modyfikacji i uszczegółowienia dat naborów. 

Poprzedni harmonogram znajdziesz w zakładce Harmonogram.