Zmiana Regulaminu wyboru projektów FEWM.06.02-IZ.00-001/23 Edukacja przedszkolna

Zgodnie z informacją pozyskaną od Związku ZIT MOF Olsztyn zaistniała konieczność aktualizacji zapisów Regulaminu wyboru projektów, umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie podmiotom wchodzącym w skład Związku ZIT MOF Olsztyn.

Zmiana, zgodnie z art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, skutkuje wydłużeniem terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.
Termin zamknięcia naboru upływa 3 lipca 2023 r.

Więcej o naborze nr FEWM.06.02-IZ.00-001/20